VILKÅR FOR BRUK

Carboline Company ("Selskapet") driver dette Nettstedet på www.carboline.com og tilknyttede nettsteder, websider, innhold og annet materiale (samlet kalt "Nettstedet") for å gi deg informasjon om Selskapet, dets industri og produkter. Din tilgang til og bruk av Nettstedet er underlagt disse Vilkår for bruk og Selskapets Retningslinjer for personvern som finnes hos Carboline Company og alle gjeldende lover. Ved å få tilgang til Nettstedet godkjenner du, uten begrensning eller forbehold, disse bruksbetingelsene og vår Retningslinjer for personvern. Du bør gjennomgå den nyeste versjonen av bruksbetingelsene og Retningslinjer for personvern ofte, da de kan endres fra tid til annen, og vilkårene, som endret, vil regulere din bruk av Nettstedet. Alle endringer trår i kraft umiddelbart når vi legger dem ut, og gjelder for all tilgang til og bruk av Nettstedet etterpå, og din fortsatte bruk av Nettstedet etter at Selskapet har gjort endringer, anses å være aksept for endringene. Eventuelle nye funksjoner som forsterker eller forbedrer Nettstedet, vil også bli underlagt disse Vilkår for bruk og Retningslinjer for personvern.

 

1. Generelt

 

Du er fri til å bla gjennom Nettstedet, for å få tilgang til Selskapets periodiske nyhetsbrev, tekniske biblioteker, se produktkatalog (-er), sende inn spørsmål, delta i konkurranser, kampanjer, spørreundersøkelser eller andre tjenester og se all annen informasjon på Nettstedet. Dette og alt annet godkjent materiale som er tilgjengelig på Nettstedet, refereres til som "Lisensiert innhold." Du kan se og skrive ut deler av det Lisensierte innholdet for din egen interne bruk, men ikke for videresalg eller annen kommersiell utnyttelse og ikke til bruk annet enn som angitt i disse vilkårene og personvernreglene. Eventuell annen bruk av Lisensiert innhold uten Selskapets tidligere skriftlige godkjenning er strengt forbudt.

 

2. Produktinformasjon

 

Mens Selskapet investerer en rimelig innsats for å gi nøyaktig informasjon, endres bransjene som Selskapet er en del av og de jurisdiksjoner der Selskapet driver, samt lover og forskrifter som gjelder for disse næringene og jurisdiksjonene ofte. Derfor vil ikke all informasjon på Nettstedet være aktuell eller nøyaktig til enhver tid. Fordi mange faktorer inngår i beslutningsprosessen med å kjøpe et gitt produkt, og alles spesielle forhold og behov kan variere, er det lisensierte innholdet kun gitt til informasjonsformål. Selskapet kan ikke garantere at produktvalget vil være nøyaktig, oppfylle dine spesielle behov eller krav, eller at anbefalingene, regelverket eller annen informasjon som er oppgitt, er fullstendig, nøyaktig eller aktuell for dine spesifikke behov (se vår ansvarsfraskrivelse for garantier i Seksjon 10 nedenfor). Hvert utsagn eller erklæring om effektiviteten av Selskapets produkter og / eller utsagn eller påstander som sammenligner effektiviteten av Selskapets produkter med andres effektivitet, er uttrykkelig begrenset til anvendelseslandet som referert til på Nettstedet, og hvis ikke noe land er henvist USA, med mindre noe annet er oppgitt på Nettstedet. Hvis et produkt eller en prøve som tilbys av Selskapet gjennom Nettstedet ikke er som beskrevet, er det eneste løsningen å returnere den i sin originale, ubrukte form og motta enten en erstatning for det produktet du kjøpte eller en tilbakebetaling av prisen du faktisk betalte. Produktbeskrivelse og prising er underlagt korreksjon og endring. Sellskapet kan nekte eller kansellere produktordre plassert til feil pris, eller basert på feil markedsføringsbetingelser, om bestillingen er bekreftet eller ikke. Salg gjennom Nettstedet, hvis noe, styres av Selskapets standardbetingelser for salg og / eller faktura-vilkår og betingelser.

 

3. Brukeroppførsel

 

Uanstendig eller krenkende språk, trakassering, trusler eller misbruk av noe slag eller form på Nettstedet, inkludert via e-post, post eller annen kommunikasjon, er strengt forbudt. Tilbakemelding av andre eller feilaktig fremstilling av din tilknytning til Selskapet eller en annen er forbudt. Du må ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere via Nettstedet materiale som er ærekrenkende, vulgært, uanstendig, truende, injurierende, krenkende i forhold til andres personvern- eller reklamasjonsrettigheter, hatefulle, rasemessige eller etnisk krenkende eller som kan utgjøre eller oppmuntre til kriminelle handlinger , brudd på lov eller andres rettigheter eller stilles til ansvar for slik adferd.

 

Du samtykker i å ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe som overføres via Nettstedet, oppgi proprietær eller konfidensiell informasjon eller på annen måte krenke andres patenter, varemerker, handelshemmelighet, opphavsrett eller annen proprietær rettighet ("Rettigheter"). Du må ikke laste opp kommersielt materiale til Nettstedet, bruke

Nettstedet til å for annet salg, annonsere eller markedsføre noe.

 

Ethvert forsøk på å forstyrre Nettstedet, dets servere, nettverk, programvare, utstyr eller database som er koblet til Nettstedet, enten via ondsinnet kode, filer eller andre midler, eller forsøk på å demontere, omvendt konstruere eller dekompilere programvare, unngå sikkerhetsfunksjoner, for eksempel passord, eller ta noen tiltak som ødelegger personvernet eller sikkerheten til Nettstedet, brukere eller andre besøkende er strengt forbudt.

 

Du er ansvarlig for din kommunikasjon og dine aktiviteter på Nettstedet. Under ingen omstendigheter er eller vil Selskapet på noen måte være ansvarlig for eventuell kommunikasjon, din eller andres bruk av Nettstedet, eller annet lisensiert innhold, inkludert, men ikke begrenset til, feil eller forsømmelser i ethvert lisensiert innhold eller for tap av noe slag påløpt som følge av bruken av lisensiert innhold via Nettstedet.

 

4. Skadesløsholdelse

 

Du samtykker i å holde Selskapets ledere (officers), styremedlemmer, leverandører, tjenesteleverandører, medarbeidere eller andre partnere, agenter og ansatte skadesløse fra alle krav, skader, avgifter og kostnader av noe slag, inkludert rimelige honorarer til advokater og andre fagpersoner, på grunn av eller som følge av alt du sender inn, laster opp eller overfører via Nettstedet, din bruk av Nettstedet, din tilkobling til Nettstedet, brudd på disse vilkårene for bruk eller brudd på eventuelle rettigheter. Hvis du oppgir en form for videresalgsattest, skatt eller annen informasjon som er usann, unøyaktig, bedragerisk eller utdatert, samtykker du i å frigi Selskapet for og holde det uten ansvar også mot ethvert krav om ansvar, skader, tap eller bekostning (inkludert rimelige avgifter til advokater og andre fagfolk) det kan medføre, inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste, skatter, straffer eller sanksjoner, renter, gebyrer, kostnader og utgifter av ethvert slag relatert til alle former for krav initiert mot Selskapet av en tredjepart basert på informasjonen du oppgir eller din bruk av Nettstedet.

 

5. Endringer på Nettstedet

 

Fra tid til annen kan Selskapet endre det lisensierte innholdet, tjenestene som tilbys eller avsluttes gjennom Nettstedet eller utvide Nettstedets omfang og innhold. Selskapet forbeholder seg også retten til enhver tid og fra tid til annen å endre disse vilkårene for bruk, Retningslinjer for personvern, Nettstedet og / eller avbryte, midlertidig eller permanent, Nettstedet (eller deler av det) med eller uten varsel. Du er ansvarlig for regelmessig gjennomgang av disse vilkårene og Retningslinjer for personvern. Du godtar at Selskapet ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjepart for slik handling.

 

6. Oppsigelse

 

Selskapet, etter eget skjønn, kan suspendere eller stenge din tilgang eller bruk av Nettstedet for en eller annen grunn, men spesielt hvis Selskapet mener at du har brutt eller handlet mot disse bruksvilkårenes intensjoner. Selskapet kan også etter eget skjønn og til enhver tid stenge eller legge ned Nettstedet, eller deler av det, med eller uten varsel, eller fjerne eller nekte å legge inn et brukerbidrag av en eller annen grunn etter eget skjønn. Du samtykker i at enhver suspensjon eller oppsigelse kan skje uten varsel, og bekrefter og samtykker i at Selskapet umiddelbart kan stenge ytterligere tilgang til Nettstedet. Selskapet er ikke ansvarlig for deg eller noen tredjepart for suspensjon eller oppsigelse av din tilgang til eller bruk av Nettstedet. Uten å begrense det foregående, har Selskapet rett til å fult ut samarbeide med rettshåndhevende myndigheter eller rettsordre som ber eller krever at vi avslører identiteten eller annen informasjon fra noen som legger inn materiale på eller gjennom Nettstedet. DU FRASIER DEG OG HOLDER SELSKAPET OG DETS SAMMARBEIDSPARTNERE, LISENSHOLDERE OG LEVERANDØRER SKADESØSE FRA ETHVERT KRAV SOM MÅTTE KOMME SOM ET RESULTAT AV FUNN OG HENDELSER UNDER ELLER ETTER UNDERSØKELSER ELLER ETTERFORSKNING FORETATT AV SELSKAP ELLER MYNDIGHETER.

 

7. Lenker

 

Dette Nettstedet kan inneholde lenker (også kalt linker, pekere eller links) til andre nettsteder eller ressurser på Internett. Når du kobler til disse nettstedene, forlater du dette Nettstedet. Selskapet har ingen kontroll over slike nettsteder, innhold og ressurser eller forretningspraksis eller retningslinjer for operatører av slike nettsteder. Selskapets Retningslinjer for personvern gjelder bedrifter eller enkeltpersoner som driver de tilknyttede nettstedene. Vær derfor forsiktig og se gjennom personvernreglene for nettsteder som du besøker for å lære mer om deres innsamlingspraksis. Selskapet frasier seg ethvert ansvar for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser eller innholdet derpå, støtter ikke og er ikke ansvarlig for reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Inkluderingen av en lenke på Nettstedet betyr ikke at Selskapet støtter det tilknyttede Nettstedet. Din bruk av lenkene er på egen risiko. Du anerkjenner og aksepterer videre at Selskapet ikke direkte eller indirekte skal være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med din bruk av eller avhengighet av varer, tjenester eller materialer som er tilgjengelige på eller gjennom enhver slik lenke, nettsted eller ressurs.

 

8. Selskapets opphavsrett, varemerker, og andre eierrettigheter.

 

Alt du ser eller leser på Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til fremstilling, presentasjon og samling av lisensiert innhold, er beskyttet av USAs og internasjonale lover om opphavsrett og kan ikke brukes, unntatt som angitt i disse bruksbetingelsene uten Selskapets uttrykte skriftlige tillatelse. Nettstedet og all nødvendig programvare som brukes i forbindelse med Nettstedet ("Software"), inklusiv fremstilling, presentasjon og samlingen av lisensiert innhold, alle bilder, fotografering, grafikk, kunstverk, tekst og annen informasjon og materiale som er funnet på Nettstedet, uavhengig av kilde, alle merker og annen immateriell rettighet knyttet til dette, samt all informasjon og data samlet inn via Nettstedet (som alle er inkludert under begrepet "lisensiert innhold"), eies av Selskapet eller dets leverandører eller partnere og inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av alle gjeldende immaterielle rettigheter og andre lover. Alle varemerker, logoer, handelsnavn, handelsklær, vare- og servicemerker, enkeltvis eller kombinert med hverandre (samlet kalt "Varemerker") og om registrert eller ikke, er proprietære til Selskapet, deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, eller andre tredjeparts eiere som har overført Selskapet rettigheter og lisenser for å bruke deres merker ("Tredjepartsmerker"). Du kan ikke bruke eller vise Varemerker eller Tredjepartsmerkene på noen måte uten skriftlig samtykke fra Selskapet eller den respektive eieren. Dette inkluderer bruk i eller som metakoder eller annen "skjult tekst". Andre av Selskapets produkt- eller servicenavn, logoer, grafikk, sideoverskrifter, knappikoner og skript er varemerker eller handelsrekvisita og eies av Selskapet og kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke på noen måte er Selskapets, og spesielt ikke der det er sannsynlig at det vil kunne forårsake forvirring på markedet eller på noen som helst måte vil kunne skade eller diskreditere Selskapet.

 

9. Meldinger og fremgangsmåte for å hevde på brudd på opphavsrett

 

Meldinger om hevdet brudd på opphavsretten skal sendes til Selskapet.

 

Selskapet respekterer andres immaterielle rettigheter, og ber brukerne og besøkende å gjøre det samme. Selskapet vil behandle og undersøke meldinger om påstått overtredelse og vil iverksette hensiktsmessige tiltak i henhold til gjeldende lover om immaterielle rettigheter. Ved mottak av meldinger som overholder gjeldende lov, vil Selskapet handle for å fjerne eller deaktivere tilgang til materiale som er funnet å være krenkende eller funnet å være gjenstand for krenkende aktivitet, og vil opptre for å fjerne eller deaktivere tilgang til enhver referanse eller lenke til materiale eller aktivitet som er funnet å være krenkende eller brudd på andres opphavsrett. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på noen måte som utgjør opphavsrettsbrudd, vennligst oppgi følgende:

 

a. En fysisk eller elektronisk signatur av personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv opphavsrett som angivelig er krenket
b. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du påstår er blitt krenket
c. En beskrivelse av hvor det påstått krenkede materialet kan finnes på Nettstedet
d. Din adresse, telefonnummer og e-postadresse og all annen informasjon som er nok til at Selskapet kan kontakte deg.
e. En erklæring fra deg om at du er i god tro om at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dens agent eller gjeldende lov
f. En erklæring fra deg om at ovennevnte opplysninger i din melding er nøyaktig og at du er rettmessig opphavsrettsinnehaver eller autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

Meldinger om påstått brudd på opphavsretten skal rettes til

 

Med Post: Carboline Company
2150 Schuetz Road
St. Louis, MO 63146
Attn: Webmaster
Med Telefaks: 1-(314) 587-2693
Med e-post: webmaster@carboline.com
Vennligst merk meldingen med “Notice of Infringement”

VIKTIG: INFORMASJNEN OVER ER UTELUKKENDE FOR Å VARSLE SELSKAPET OM MULIG KRENKELSE ELLER BRUDD PÅ DIN OPPHAVSRETT. ALLE ANDRE FORESPØRSLER, SOM PRODUTRELATERTE SPØRSMÅL ELLER HENVENDELSER OG SPØRSMÅL ANGÅENDE PERSONVERN, VIL IKKE BLI BEHANDLET GJENNOM DENNE PROSESSEN.

 

10. BEGRENSNINGER I ANSVAR

 

Selskapet gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til Nettstedet eller lisensiert innhold. Selskapet retter seg ikke mot, og Nettstedet er ikke beregnet for bruk av barn under 13 år. Selskapet vil ikke kontakte barn under 13 år om kampanjer eller markedsføringsformål uten foreldres tillatelse og vil heller ikke be om mer personlig informasjon enn det som vil være rimelig og nødvendig for å kunne delta i en gitt aktivitet. Nettstedet eller tilknyttede nettsteder har forøvrig ikke filter som evt. vil kunne filtrere vekk annonser eller annet materiale som ikke vil være passende for barn.

 

DU FORSTÅR OG AKSEPTER UTTRYKKELIG AT:

 

(a) DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ DIN EGEN RISIKO. NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG". SELSKAPET FRASKRIVER SEG EKSPLISITT ENHVER GARANTI AV ENHVER FORM ENTEN UTTRYKKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, GARANTIER SOM FØLGE AV HANDLING ELLER PRESTASJON ELLER KODE SKREVET MED ONDE HENSIKTER, DIN OVERTREDLESE ELLER UREGELMESSIG BRUK AV NETTSTEDET.
(b) SELSKAPET GARANTERER IKKE (a.) AT NETTSTEDET VIL TILFREDSTILLE ELLER MØTE DINE BEHOV, (b.) AT TILGANGEN TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UTEN BRUDD, AT DEN VIL VÆRE RASK, SIKKER, NØYAKTIG ELLER FEILFRI (c.) AT PRODUKTENE VIL VÆRE TILGJENGELIGE, NØYAKTIG BESKREVET ELLER PRISSATT (d.) AT INFORMASJON HENTET PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG (e.) AT KVALITETEN PÅ EVENTUELLE PRODUKTER, NETTSTEDET, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE KJØPT ELLER FUNNET AV DEG PÅ NETTSTEDET VIL OPPFYLLE DINE FORVENTINGER, ELLER (f.) AT DISSE PRODUKTENE VI BLI LEVERT TIL RIKTIG PRIS.
(c) ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SITE IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY RESULTING DAMAGE.
(d) INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, UANSETT OM DEN ER GITT MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅTT FRA SELSKAPET ELLER VIA ELLER GJENNOM NETTSDET, VIL FORÅRSAKE GARANTIER UT OVER DET SOM ER UTTRYKKELIG BESKREVET I DISSE VILKÅR FOR BRUK ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE VIL VÆRE RELEVANTE I FORHOLD TIL DINE KJØP AV SELSKAPETS VARER ELLER TJENESTER.

DU UTRYKKELIG FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT SELSKAPET IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER TAP PÅFØRT ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, OVERLAGT, UAKTSOMT, SOM FØLGENDESKADE, SPEISELLE, BETYDELIGE ELLER ANDRE TAP ELLER ØDELEGGELSER AV EN HVILKEN SOM HELST KARAKTER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM SELSKAPET EVENTULAT HAR BLITT UNDERRETTET OM RISKIO ELLER SANSYLIGHET FOR AT SLIKE SKADER ELLER TAP VIL OPPSTÅ), VEDRØRENDE ELLER I FORBINDELSE MED BRUK ELLER DER MAN ER HINDRET FRA BRUK, NØYAKTIGHET AV INFORMASJON, PRODUKTER OG MATERIALE VIST ELLER GJORT TILGJENGELIGE PÅ NETTSTEDET ELLER HVA SOM HELST SOM ELLERS SOM MÅTTE RELATERE SEG TIL DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD. DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER UAVHENGIG AV EVENTUELLE MANGLER PÅ ANDRE VESENTLIGE OMRÅDER. I DEN GRAD NOEN JURISDIKSJONER IKKE GODTAR FRASKRIVNG ELLER BEGRENSNINGER I GARANTIER ELLER ANSVAR, ELLER BEGRENSNINGER ELLER FRASKIVING AV ANSVAR FOR DIREKTE ELLER FØLGESKADER, VIL NOEN AV BEGRENSNINGENE BESKEREVET OVER IKKE GJELDE I DISSE JURISDIKSJONER. OVERSTÅEND ER UAVHENING AV OG PÅVIRKER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSER SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOVGIVNING.

 

11. Varsel og kontakt / sletting og forbehold

 

Meldinger til deg kan gjøres via e-post eller vanlig post. Nettstedet kan også gi deg beskjed om endringer i disse Vilkår for bruk eller andre forhold ved å vise beskjeder, meldinger eller lenker til meldinger generelt på Nettstedet. Meldinger eller annen korrespondanse til Selskapet skal sendes som rekommandert post med mottakskvittering til:

 

Carboline Company
2150 Schuetz Road
St. Louis, MO 63146
Attn: Webmaster

 

Dersom du ønsker å oppdatere informasjonen eller ikke lenger motta kommunikasjon fra Selskapet, kan du kontakte Selskapet Webmaster.

 

12. Generelt

 

Disse Vilkår for bruk og andre avtaler, uansett om de er referert til her eller ikke, utgjør hele avtalen mellom deg og Selskapet med hensyn til, og skal styre dine aktiviteter og bruk av, Nettstedet, og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Selskapet. Du kan også bli underlagt ytterligere vilkår og betingelser i fakturaer, innkjøpsordre, fraktdokumenter, konnossementer eller vilkår og kontrakter som kan gjelde når du kjøper produkter eller tjenester eller bruker tilknyttede tjenester, tredjepartsinnhold eller tredjeparts programvare. Disse Vilkår for bruk, bruken av Nettstedet og enhver annen avtale med og forholdet mellom deg og Selskapet skal være underlagt lovene i Carboline Company uavhengig av valg av lovbestemmelser. FNs konvensjon om kontrakter, ” 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” skal heller ikke gjelde. Du og Selskapet er enige om å forholde seg til den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til de relevante regionale eller nasjonale domstolene som ligger der Carboline Company operer. Ved å bruke dette Nettstedet aksepterer du at Selskapet, etter eget skjønn, kan kreve at du sender inn tvister som oppstår ved bruk av dette Nettstedet, disse Vilkår for bruk eller Retningslinjer for personvern vedrørende eller inkludert tvister som oppstår fra eller vedrører tolkning, brudd, ugyldighet, mislighold eller oppsigelse, samt tvister som fyller hull i kontrakt eller nye omstendigheter, til endelig og bindende voldgift i henhold til den internasjonale voldgiftssammenslutningsloven av den amerikanske voldgiftsforeningen av en voldgiftsdommer utpekt i samsvar med disse reglene. Uansett disse reglene, skal slike behandlinger imidlertid være underlagt lovene til Carboline Company, og skal utelukkes gjelde Carboline Company som angitt i dette avsnitt. Eventuelle voldgiftskurser som er initiert i henhold til denne paragraf, skal begrenses til monetære skader og ikke tort og svie. Videre skal voldgiftsmannen ikke ha myndighet til å tildele straffe-, følgeskader eller andre skader som ikke er målt av den rådende partens faktiske direkte skader i enhver voldgift som er initiert i henhold til denne paragraf, med unntak av det som kreves i lov. Til tross for det foregående kan Selskapet søke rettferdig lindring, herunder foreløpig og permanent påbud, i enhver kompetent domstol med kompetanse for å hindre eller benytte misbruk, uautorisert avsløring eller brudd på noen immaterielle rettigheter. Mangel fra Selskapet til å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse av Vilkår for bruk, skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelser i Vilkår for bruk eller Retningslinjer for personvern er funnet av en kompetent domstol som ugyldig, er partene likevel enige om at retten bør forsøke å iverksette partenes hensikter som gjenspeilet i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i Vilkår for bruk forblir i full kraft og effekt. Du samtykker i at uansett lov eller lov om det motsatte, må du sende inn krav eller varsel som følge av eller relatert til din bruk av Nettstedet, Vilkår for bruk eller Retningslinjer for personvern innen ett (1) år for deretter for all tid avstå fra å fremme et evt. krav eller varsel. Avsnittenes overskifter i disse i Vilkår for bruk er kun ment som praktisk hjelp og er ikke juridisk eller kontraktuelt bindene.

 

13. Brudd

 

Vennligst rapporter eventuelle brudd på Vilkår for bruk eller Retningslinjer for personvern til webmaster@carboline.com.

 

Disse Vilkår for bruk og Retningslinjer for personvern er oversatt til norsk fra engelsk. De originale Vilkår for bruk og Retningslinjer for personvern på engelsk ligger på http://www.carboline.com under land: USA. Dersom det er avvik mellom det som står i den norske oversettelsen og på originalspråket, så er det originalen på engelsk som har forrang.

 

14. Provisions specific to users in the United States

 

Carboline Company adheres to the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) on our Site. A child's privacy is important to us. No one under age 13 may provide any personal information to or on our Site. We do not knowingly collect personal information from children under 13. If you are under 13, do not use or provide any information on the Site or on or through any of the features on the Site or provide any information about yourself to us, including your name, address, telephone number, e-mail address or any screen name or user name you may use. If we learn we have collected or received personal information from a child under 13 without verification of parental consent, we will delete that information. Providing any personal information regarding a child, including the child's name and age is strictly at the parent's discretion. At any time a parent can request to review their personal information and their child's personal information that they have submitted to us. A parent may also ask to have it deleted by sending a request to webmaster@carboline.com . If a visitor to the Site is under the age of 18, they should read these Terms of Use and Privacy Policy with their parents for guidance.

 

Your California Privacy Rights California Civil Code Section § 1798.83 permits users of the Site that are California residents to request certain information regarding our disclosure of personal information to third parties for their direct marketing purposes. To make such a request, please send an e-mail to webmaster@carboline.com or write us at: Carboline Comapny 2150 Schuetz Road - St. Louis, MO 63146, Attn: Webmaster.