HMS

HMS-årsrapport
Hvert år utgir Carboline Norge HMS-årsrapport, siste rapport kan lastes ned her: HMS-årsrapport.pdf

 

Miljø
Carboline Norge er sertifisert etter standarden ISO 14001:2015. Sertifikatet kan lastes ned her.

 

Sikkerhetsdatablader, SDS For nedlasting av sikkerhetsdatablader klikk her.

 

Avfall
Carboline Norge ønsker å bidra med at avfall ikke kommer på avveie. Vi ønsker at emballasje som vi setter ut på markedet skal samles inn og gjenvinnes. Carboline Norge tar produsentansvar gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge.

 

Bransje informasjon
Carboline Norge er medlem av Maling & Lakkindustriens Forbund. Mer informasjon om bransjeforeningen finnes her: www.malingoglakk.no