OM

VÅR HISTORIE

Det å være en problemløser for kunders utfordring er slik det hele startet, og etter 70 år er dette fremdeles vårt fokus i Carboline.

 

I 1947 utviklet Stanley Lopata et produkt for å løse et problem hos en kunde. Å løse kunders problemer er slik det hele startet, og etter 70 år er dette fremdeles vårt fokus i Carboline. Vi er en global leverandør og har et sterkt engasjement innen korrosjonsbeskyttende malinger, tankbelegg og brannhemmende produkter med kontorer og produksjon over hele verden. Vi har som mål å bidra i fremtidens utvikling av nye teknologier innen korrosjonsbeskyttende malingssystemer til Industrien. Vårt mål er å ivareta kundens behov og forventninger ved å anbefale produkter som bidrar til optimale løsninger. Ved å gjøre dette har Carboline blitt den globale aktør på kvalitet når det gjelder korrosjonsbeskyttende malinger, tankbelegg og brannhemmende produkter. Vårt stadige fokus på gode produktegenskaper, bred global erfaring, kontinuerlig investering i utvikling, testing og vår evne til og møte utfordringer gjør at vi har blitt en verdifull samarbeidspartner for våre kunder. Vi har aldri glemt var som har bragt oss fra starten i Stanley's kjeller frem til å være en verdensledende leverandør av kvalitetsprodukter.. "å hjelpe våre kunder, samt løse deres problemer".