Products

Carbocrylic 3358 IMC

Carbocrylic 3358 IMC er en mellomstrøksmaling i et trestrøkssystem. Kan overmales med mange typer toppstrøk. Malingen har utmerket filmstyrke og fleksibilitet med god kjemisk resistens. Gir meget god korrosjonsbeskyttelse med egnet primer.

Product Type
Product Family
Applications
File Name Language Download
Carbocrylic 3358 IMC PDS Norwegian (Bokmål)
File Name Language Download
Carbocrylic 3358 IMC SDS Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Anbefales brukt på konstruksjoner hvor det kreves en hurtigtørkende og VOC vennlig maling som for eksempel utvendig på tanker og stålkonstruksjoner. Anbefales i trestrøkssystem med Carbozinc 858 som primer og Carbocrylic 3359 TC som toppstrøk. Kan også benyttes som primer i mildt korrosivt miljø.