Næringsmiddelindustri

Mat- og drikkevareindustrien er omfattet av strenge lover og regler for kvalitet, hygiene og sikkerhet i alle produksjonsledd.

 

Carboline’s beste malinger har bevist sin beskyttelse mot korrosjon på alle prosessnivåer i Næringsmiddelsindustrien. Fra våt lagring og produksjon til våt pakking og kjøling; Carboline produkter beskytter mot løsemiddeldamper, spill av olje og fett, høye temperaturer og mange forskjellige typer kjemikalier som benyttes i produksjonen og som fremkommer som biprodukter.

Se produkter for Næringsmiddelindustri