Products

Phenoline 385

Avansert epoksy tankbelegg anbefalt for en rekke petroleumsprodukter inkludert 82°C råolje, demineralisert vann 65°C, råolje/vann blandinger, alkoholblandet bensin, etanol, brenselolje, flybensin, biodiesel og bensin. Også velegnet for vanneksponering. Produktet er ”selv-primende” og påføres normalt i to strøk. Også egnet for eksponering i våte/flytende matvarer og tilfredsstiller kravene i FDA 21CFR 175.300 for direkte kontakt med matvarer.

File Name Language Download
Phenoline 385 PDS Norwegian (Bokmål)
Phenoline 385 PDS English (US)
Phenoline 385 PDS Spanish (Argentina)
Phenoline 385 PDS English (Canada)
Phenoline 385 PDS English (China)
Phenoline 385 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Phenoline 385 PDS English (Colombia)
Phenoline 385 PDS Spanish (Colombia)
Phenoline 385 PDS English (Europe)
Phenoline 385 PDS Italian (Europe)
Phenoline 385 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Phenoline 385 PDS English (India)
Phenoline 385 PDS English (Japan)
Phenoline 385 PDS Japanese (Japan)
Phenoline 385 PDS Spanish (Mexico)
Phenoline 385 PDS English (Middleeast)
Phenoline 385 PDS English (Southafrica)
Phenoline 385 PDS Turkish (Turkey)
Phenoline 385 PDS English (Turkey)
File Name Language Download
Phenoline 385 SDS Part A Norwegian (Bokmål)
Phenoline 385 SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Høyt tørrstoff; lav VOC formulering
  • Tilfredsstiller alle AIM krav til VOC
  • Utmerket for råolje lagring
  • Utmerket resistens for petroleums-produkter
  • Utmerket mot mekanisk slitasje
  • Utmerket mot termisk sjokk