Products

Thermo-Lag 3000-SP

Thermo-lag 3000-SP er et epoksy intumeserende brannbeskyttende belegg med 95% tørrstoffinnhold, designet for å brannbeskytte stål i opptil 4 timer. Den tiltenkte bruk er til beskyttelse av stålbjelker, stålsøyler, sirkulære og kvadratiske hulseksjoner og dekk/skott.

File Name Language Download
Thermo-Lag 3000-SP PDS Norwegian (Bokmål)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (US)
Thermo-Lag® 3000 SP PDS Spanish (Argentina)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Australia)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Canada)
Thermo-Lag 3000-SP PDS French (Canada)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (China)
Thermo-Lag 3000-SP PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Colombia)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Europe)
Thermo-Lag 3000-SP PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Thermo-Lag 3000-SP PDS Italian (Europe)
Thermo-Lag 3000-SP PDS German (Europe)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (India)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Japan)
Thermo-Lag 3000-SP PDS Japanese (Japan)
Thermo-Lag 3000-SP PDS Spanish (Mexico)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Middleeast)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Southafrica)
Thermo-Lag 3000-SP PDS Turkish (Turkey)
Thermo-Lag 3000-SP PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • UL listed design-form mange typer stålseksjoner opp til 4 timer brannbeskyttelse for både innendørs og utendørs applikasjoner.
  • Lave tykkelser som gir en økonomisk løsning.
  • Gir en hard resistent overflate mot vær og vind.
  • Produktet er enkelt å reparere hvis det blir skadet.
  • Lave VOC-tall