Products

Polyclad 777 Slow-Set

Polyclad 777 Slow Set er en avansert polyuretan med 100% tørrstoff utviklet for i gi overlegen korrosjonsbeskyttelse av stål, duktilt stål og betongrør. Sterk vedheft og høy slagfasthet gjør at produktet kan benyttes i de tøffeste miljøer. Danner en tett, langtids ugjennomtrengelig barriere klar for bruk straks etter påføring grunnet en lynrask herdemekanisme. Typiske bruksområder inkluderer utvendig rørledninger, stålventiler og koblinger, stålfundament, stålpæler (over og under bakken), utvendig på nedgravde tanker og damluker. Trenger ikke primer. Finnes i lynrask, rask, medium og sakte herdende versjoner.

File Name Language Download
Polyclad 777 Slow-Set PDS Norwegian (Bokmål)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (US)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (Australia)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (China)
Polyclad 777 Slow-Set PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (Colombia)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (Europe)
Polyclad 777 Slow-Set PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Polyclad 777 Slow-Set PDS Italian (Europe)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (India)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (Japan)
Polyclad 777 Slow-Set PDS Japanese (Japan)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (Middleeast)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (Southafrica)
Polyclad 777 Slow-Set PDS English (Turkey)
Polyclad 777 Slow-Set PDS Turkish (Turkey)
File Name Language Download
Polyclad 777 Slow Set SDS Part A Norwegian (Bokmål)
Polyclad 777 Slow Set SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Hurtig herding gir rask produksjon
  • Utmerket slitestyrke
  • Overlegne fukteegenskaper gir utmerket adhesjon
  • Blandingsforhold 1 : 1 og brukervennlige påføringsegenskaper
  • Kan overmales med Carboline alifatiske polyuretan toppstrøk
  • Ubegrenset filmtykkelse ved påføring i overlappende strøk
  • Tilfredsstiller AWWA C222 krav