Products

Phenoline Tank Shield

Løsemiddelfri, avansert epoksy coating designet for innvendig bruk i tanker, ventiler og rør innen petrokjemisk industri og for lagertanker. Formulert med en unik sammensetning av bindemidler og herdere som gjør produktet enkelt å sprøyte. Påføres typisk i tørrfilmtykkelser 500 – 875 µm (eller tykkere f.eks. på tankbunner) uten fare for amin-svetting. Beregnet for typiske eksponeringer i olje- og gass industrien; råolje og drivstoffer inkludert etanol. Resistent for NGL kondensater, produsert vann, saltvann og prosessvann.

File Name Language Download
Phenoline Tank Shield PDS Norwegian (Bokmål)
Phenoline Tank Shield PDS English (US)
Phenoline Tank Shield PDS Spanish (Argentina)
Phenoline Tank Shield PDS English (Canada)
Phenoline Tank Shield PDS French (Canada)
Phenoline Tank Shield PDS English (China)
Phenoline Tank Shield PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Phenoline Tank Shield PDS English (Colombia)
Phenoline Tank Shield PDS Spanish (Colombia)
Phenoline Tank Shield PDS English (Europe)
Phenoline Tank Shield PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Phenoline Tank Shield PDS Spanish (Europe)
Phenoline Tank Shield PDS Italian (Europe)
Phenoline Tank Shield PDS English (India)
Phenoline Tank Shield PDS English (Japan)
Phenoline Tank Shield PDS Japanese (Japan)
Phenoline Tank Shield PDS English (Middleeast)
Phenoline Tank Shield PDS English (Southafrica)
Phenoline Tank Shield PDS English (Turkey)
Phenoline Tank Shield PDS Turkish (Turkey)
File Name Language Download
Phenoline Tank Shield - Grey SDS Part A Norwegian (Bokmål)
Phenoline Tank Shield - Red SDS Part B Norwegian (Bokmål)
Phenoline Tank Shield - SDS Part A Norwegian (Bokmål)
Phenoline Tank Shield - White SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Krever ikke to-komp. sprøyteanlegg
  • Høy slagfasthet
  • Enestående vedheft til stål
  • Resistent for en rekke drivstoff inkludert etanol
  • Tåler varmt vann opp til 65°C
  • Utmerket slitestyrke og fleksibilitet
  • Kan påføres ned til 2°C
  • Kan påføres som ett- eller flerstrøksystem
  • Ingen amin-svetting og langt overmalingsvindu
  • Luktsvak