Products

Plasite 4660

Plasite 4660 gir overlegen kjemisk resistens, slitestyrke og korrosjonsbeskyttelse på en stor mengde metaller og betong i aggressive miljøer og høye temperaturer. Den er veldig godt egnet som innvendig belegg i lagringstanker for råolje, hydrokarboner, kjemikalier og i prosess- og trykkbeholdere. Produktet er godkjent for bruk i drikkevannstanker ved temp. opp til 85 °C (Folkehelsa).

Product Type
Product Family
Applications
File Name Language Download
Plasite 4660 PDS Norwegian (Bokmål)
File Name Language Download
Plasite 4660 SDS Part A Norwegian (Bokmål)
Plasite 4660 SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Løsemiddelfritt
  • Utmerket kjemikalieresistanse
  • Høy slitestyrke
  • Kort herdetid
  • 1-strøks-system