Products

Plasite 9060 LT

Plasite 9060 LT er en avansert tankmaling som kan påføres og herder ned til 2°C med resistens mot kaustisk, syrer, løsemidler og etanol. Kombinasjonen av høy kjemikalieresistens og lav herdetemperatur gjør dette til et fleksibelt og anvendelig produkt. Kun for industrielt og profesjonelt bruk.

File Name Language Download
Plasite 9060 LT PDS Norwegian (Bokmål)
Plasite 9060 LT PDS English (US)
Plasite 9060 LT PDS English (Australia)
Plasite 9060 LT PDS English (China)
Plasite 9060 LT PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Plasite 9060 LT PDS English (Colombia)
Plasite 9060 LT PDS English (Europe)
Plasite 9060 LT PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Plasite 9060 LT PDS English (India)
Plasite 9060 LT PDS English (Japan)
Plasite 9060 LT PDS Japanese (Japan)
Plasite 9060 LT PDS English (Middleeast)
Plasite 9060 LT PDS English (Southafrica)
Plasite 9060 LT PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Utmerket allround kjemikalieresistens
  • Tett, høyt kryssbundet film gir overlegen barrierebeskyttelse
  • Overlegen resistens i neddykket eksponering
  • Utmerket slitestyrke og hardhet
  • Velegnet for hydrokarbon eksponering
  • Formulert for bruk i mange typer eksponering slik som avløpsvann, kjemikalie- og drivstofflagring, våtgass rørledninger, tankvogner og skipstanker
  • Bis A fri
  • Herder ned til 2°C