Products

Semstone 145 SL

Avansert novolac epoksy med 100% tørrstoff designet for beskyttelse av betong mot aggressiv kjemisk påvirkning og fysisk/mekanisk slitasje. Dette produktet er spesielt formulert for vertikal filmoppbygging på vegger (og også benyttet på gulv). Gir utmerket barrierebeskyttelse mot aggressive industrikjemikalier inkludert 98 % svovelsyre så vel som mange organiske syrer og løsemidler.

Product Type
Product Family
Applications
File Name Language Download
Semstone 145 SL PDS Norwegian (Bokmål)
Semstone 145 SL PDS English (Australia)
Semstone 145 SL PDS English (Canada)
Semstone 145 SL PDS English (China)
Semstone 145 SL PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Semstone 145 SL PDS English (Colombia)
Semstone 145 SL PDS English (Europe)
Semstone 145 SL PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Semstone 145 SL PDS English (India)
Semstone 145 SL PDS English (Japan)
Semstone 145 SL PDS Japanese (Japan)
Semstone 145 SL PDS English (Middleeast)
Semstone 145 SL PDS English (Southafrica)
Semstone 145 SL PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Utmerket resistens mot angrep av kjemikalier
  • Utmerket slitestyrke og slagfasthet
  • Eksepsjonell resistens mot termisk sjokk
  • Overlegen resistens mot syrer
  • Overlegen vedheft til både stål og betong
  • Høy kohesjonsstyrke
  • Lav permeabilitet
  • Luktsvak