Products

Semstone 145

Avansert novolac epoksy med 100% tørrstoff designet for betong. Produktet er semi-selvutjevnende og kan påføres med avstrøing (sand) som forsterket system. Spesielt formulert for å tåle aggressive industrikjemikalier inkludert 98% svovelsyre så vel som mange organiske syrer og løsemidler.

File Name Language Download
Semstone 145 PDS Norwegian (Bokmål)
Semstone 145 PDS English (US)
Semstone 145 PDS English (Australia)
Semstone 145 PDS English (Canada)
Semstone 145 PDS English (China)
Semstone 145 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Semstone 145 PDS English (Colombia)
Semstone 145 PDS English (Europe)
Semstone 145 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Semstone 145 PDS English (India)
Semstone 145 PDS English (Japan)
Semstone 145 PDS Japanese (Japan)
Semstone 145 PDS Spanish (Mexico)
Semstone 145 PDS English (Middleeast)
Semstone 145 PDS English (Southafrica)
Semstone 145 PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Utmerket resistens mot angrep av kjemikalier
  • Utmerket slitestyrke og slagfasthet
  • Eksepsjonell resistens mot termisk sjokk
  • Overlegen resistens mot syrer
  • Overlegen vedheft
  • Høy kohesjonsstyrke
  • Lav permeabilitet
  • Luktsvak