Products

Plasite 9060

Amin addukt herdet epoksy coating med høyt tørrstoffinnhold. Tankmaling spesielt formulert med tanke på høy kjemikalieresistens og uten innhold av giftige stoffer.

Product Type
Product Family
Applications
File Name Language Download
Plasite 9060 PDS Norwegian (Bokmål)
Plasite 9060 PDS English (US)
Plasite 9060 PDS English (Australia)
Plasite 9060 PDS English (Canada)
Plasite 9060 PDS French (Canada)
Plasite 9060 PDS English (China)
Plasite 9060 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Plasite 9060 PDS Spanish (Colombia)
Plasite 9060 PDS English (Colombia)
Plasite 9060 PDS English (Europe)
Plasite 9060 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Plasite 9060 PDS Italian (Europe)
Plasite 9060 PDS French (Europe)
Plasite 9060 PDS English (India)
Plasite 9060 PDS English (Japan)
Plasite 9060 PDS Japanese (Japan)
Plasite 9060 PDS Spanish (Mexico)
Plasite 9060 PDS English (Middleeast)
Plasite 9060 PDS English (Southafrica)
Plasite 9060 PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Utmerket allround kjemikalieresistens for en lang rekke syrer, alkalier og løsemidler.
  • Meget god slitestyrke og fleksibilitet.
  • Tilfredsstiller FDA 21CFR 175.300 krav for kontakt med matvarer.