Products

Phenoline Tank Shield Plus

Løsemiddelfri, lavtemperatur herdende avansert epoksy tankbelegg designet for å tåle vanlige produkter i olje- og gassindustrien inkludert råolje, bensin, jet fuel, diesel, etanol og etanolblandinger. Resistent for NGL kondensater, produsert vann, saltvann og prosessvann. Tåler avionisert vann opptil 82°C og påføres i ett strøk 500 – 1500 µm tørrfilmtykkelse. Tank Shield Plus har god tøybarhet og kan tette mindre perforeringer som skyldes korrosjon på sidebunn nede i tanker. Er vanntett over et hull ved 2 atm trykk. Produktet er også godkjent for drikkevannstanker med volum over 3785 liter, og rørdiameter høyere enn 30 cm.

File Name Language Download
Phenoline Tank Shield Plus PDS Norwegian (Bokmål)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (US)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (Canada)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (China)
Phenoline Tank Shield Plus PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (Colombia)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (Europe)
Phenoline Tank Shield Plus PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Phenoline Tank Shield Plus PDS Italian (Europe)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (India)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (Japan)
Phenoline Tank Shield Plus PDS Japanese (Japan)
Phenoline Tank Shield Plus PDS Spanish (Mexico)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (Middleeast)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (Southafrica)
Phenoline Tank Shield Plus PDS English (Turkey)

Features & Benefits

 • Utmerket resistens for petroleumsprodukter
 • Høy slagfasthet
 • Overlegen vedheft til stål
 • Utmerket resistens for varmt vann
 • Utmerket holdbarhet mot mekanisk slitasje
 • Kan påføres ned til 2°C
 • Tåler temperaturvariasjoner ned til -7°C under herdeprosessen
 • Kan påføres i ett strøk 500 – 1500 µm tørrfilmtykkelse
 • Anbefalt som coating på tankbunner ref. ”API recommended practice 652”
 • Tank Shield Plus er en tykk, forsterket coating som kan benyttes i tørrfilmtykkelse 500 µm eller høyere på områder av sidebunn der perforeringer kan forekomme
 • Ett- eller flerstrøks system uten problemer med overflatesvetting
 • Godkjent for drikkevann