Products

Plasite 4301 HT

Avansert glassflak forsterket belegg for bruk på stål og betong utsatt for ekstrem kjemisk eksponering. Plasite 4301 HT er resistent mot en lang rekke aggressive kjemikalier inkludert organiske og uorganiske syrer, de fleste alkalier og mange løsemidler. Benyttes innvendig i tanker og på stålkonstruksjoner utsatt for sprut og spill av aggressive kjemikalier og damper. Andre typiske bruksområder inkluderer oppsamlingsområder for overflom, gulv i prosessanlegg, rister, brønner og oppsamlingskanaler, scrubbere og sedimenteringstanker.

Product Type
Product Family
Applications
File Name Language Download
Plasite 4301 HT PDS Norwegian (Bokmål)
Plasite 4301 HT PDS English (US)
Plasite 4301 HT PDS Spanish (Argentina)
Plasite 4301 HT PDS English (Australia)
Plasite 4301 HT PDS English (Canada)
Plasite 4301 HT PDS English (China)
Plasite 4301 HT PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Plasite 4301 HT PDS English (Colombia)
Plasite 4301 HT PDS English (Europe)
Plasite 4301 HT PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Plasite 4301 HT PDS Italian (Europe)
Plasite 4301 HT PDS English (India)
Plasite 4301 HT PDS English (Japan)
Plasite 4301 HT PDS Japanese (Japan)
Plasite 4301 HT PDS English (Mexico)
Plasite 4301 HT PDS English (Middleeast)
Plasite 4301 HT PDS English (Southafrica)
Plasite 4301 HT PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Fremragende resistens mot aggressive kjemikalier
  • Utmerket som tankbelegg med høy kjemikalieresistens
  • Utmerket resistens for sprut og spill på stålkonstruksjoner
  • Glassflak forsterket film
  • Høy strekk- og bøyemotstand
  • Høy filmtykkelse