Products

Plasite 4550

PLASITE 4550 er en avansert flakfylt novolac epoksy tank coating med 100% tørrstoff. Den er resistent for en lang rekke kjemikalier som for eksempel drivstoff, salter, alkalier, sterke uorganiske syrer, enkelte løsemidler, sur råolje og 98% svovelsyre.

File Name Language Download
Plasite 4550 PDS Norwegian (Bokmål)
Plasite 4550 PDS English (US)
Plasite 4550 PDS English (Argentina)
Plasite 4550 PDS English (Australia)
Plasite 4550 PDS English (Canada)
Plasite 4550 PDS English (China)
Plasite 4550 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Plasite 4550 PDS English (Colombia)
Plasite 4550 PDS English (Europe)
Plasite 4550 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Plasite 4550 PDS Italian (Europe)
Plasite 4550 PDS English (India)
Plasite 4550 PDS English (Japan)
Plasite 4550 PDS Japanese (Japan)
Plasite 4550 PDS English (Middleeast)
Plasite 4550 PDS English (Southafrica)
Plasite 4550 PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Høy slagfasthet
  • Overlegen vedheft til metall underlag og betong
  • Enestående vedheft til rustfritt stål, selv med lav blåseprofil
  • Velegnet for beskyttelse av legerte stål typisk benyttet for FGD systemer hvor groptæringer og spalt korrosjon ofte forekommer
  • Kort herdetid; avhengig av eksponering kan tas i bruk innen 36 timer
  • Minimal tendens til ”svetting”
  • Kan påføres ved temp. ned til 1,7°C
  • Kan påføres som ett strøks system
  • Testet og godkjent for lagring og transport av råolje opptil 177°C
  • Overlegen resistens mot termisk sjokk fra ÷ 40°C til 177°C