Products

Plasite 4550 S

PLASITE 4550 S er en avansert flakfylt novolac epoksy tank coating med 100% tørrstoff designet for bruk på innvendig stål og betongunderlag. Det er et tokomponent system med 4 volumdeler Part A og 1 volumdel herder Part B. Påføres med flerkomponent sprøyteanlegg eller vanlig HT sprøyting i total filmtykkelse 500-1500 µm påført i ett strøk for en rekke bruksområder. Dette produktet er testet og godkjent for lagring og transport av råolje opptil 177°C. Har overlegen resistens mot termisk sjokk -40-177°C. Typiske bruksområder: Råoljetankere, lagertanker for kjemikalier, vannrenseanlegg, elektrolysekar, oljetanker, etanoltanker, ristverk, kjemikalietanker i papirindustrien og betongflater i vannrenseanlegg.

File Name Language Download
Plasite 4550 S PDS Norwegian (Bokmål)
Plasite 4550 S PDS English (US)
Plasite 4550 S PDS Spanish (Argentina)
Plasite 4550 S PDS English (Australia)
Plasite 4550 S PDS English (Canada)
Plasite 4550 S PDS French (Canada)
Plasite 4550 S PDS English (China)
Plasite 4550 S PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Plasite 4550 S PDS English (Colombia)
Plasite 4550 S PDS Spanish (Colombia)
Plasite 4550 S PDS English (Europe)
Plasite 4550 S PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Plasite 4550 S PDS Italian (Europe)
Plasite 4550 S PDS French (Europe)
Plasite 4550 S PDS English (India)
Plasite 4550 S PDS English (Japan)
Plasite 4550 S PDS Japanese (Japan)
Plasite 4550 S PDS Spanish (Mexico)
Plasite 4550 S PDS English (Middleeast)
Plasite 4550 S PDS English (Southafrica)
Plasite 4550 S PDS Turkish (Turkey)
Plasite 4550 S PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Høy slagfasthet og motstand mot termisk sjokk
  • Overlegen vedheft til stål og betong
  • Resistens mot en lang rekke kjemikalier
  • Kan påføres opptil 1500 µm i ett strøk
  • Kan påføres med vanlig HT sprøyteutstyr