Products

Carbomastic 18 FC

Carbomastic 18 FC gir en glatt og hard overflate. Malingen er meget tett og beskytter utmerket mot korrosjon. Carbomastic 18 FC egner seg til bruk ved lave temperaturer.

File Name Language Download
Carbomastic 18 FC PDS Norwegian (Bokmål)
Carbomastic 18 FC - mfd. PDS English (China)
Carbomastic 18 FC - mfd. PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carbomastic 18 FC PDS English (Europe)
Carbomastic 18 FC PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carbomastic 18 FC PDS Dutch (Europe)
Carbomastic 18 FC PDS Spanish (Europe)
Carbomastic 18 FC PDS Italian (Europe)
Carbomastic 18 FC PDS German (Europe)
Carbomastic 18 FC PDS English (Turkey)
Carbomastic 18 FC PDS Turkish (Turkey)
File Name Language Download
Carbomastic 18 FC SDS Part A Norwegian (Bokmål)
Carbomastic 18 FC SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Som ett – eller flerstrøksystem på stål og betong utsatt for store påkjenninger, og som mellomstrøk i 3-strøks NORSOK system 1. Carbomastic 18 FC egner seg utmerket på stål i kombinasjon med katodisk beskyttelse. Spesielt egnet for beskyttelse av ”sub sea” installasjoner, jackets, skipsbunner, oljetanker, ballasttanker, vann og avløpsanlegg.