Products

Carboguard 891 VOC

Epoksy med meget høyt tørrstoffinnhold designet for bruk som innvendig coating for drikkevann, demineralisert vann, avløpsvann og en rekke andre eksponeringer. Stort bruksområde som innvendig coating i stål- og betongtanker. Produktet er selvprimende og påføres normalt i to strøk. Formulert for påføring i normale tykkelser, (100-150 µm pr. strøk) men kan også påføres i 250 µm pr. strøk.

File Name Language Download
Carboguard 891 VOC PDS Norwegian (Bokmål)
Carboguard 891 VOC PDS English (US)
Carboguard 891 VOC PDS English (Canada)
Carboguard 891 VOC PDS French (Canada)
Carboguard 891 VOC PDS English (China)
Carboguard 891 VOC PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carboguard 891 VOC PDS English (Colombia)
Carboguard 891 VOC PDS Spanish (Colombia)
Carboguard 891 VOC PDS English (Europe)
Carboguard 891 VOC PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carboguard 891 VOC PDS Italian (Europe)
Carboguard 891 VOC PDS English (India)
Carboguard 891 VOC PDS English (Japan)
Carboguard 891 VOC PDS Japanese (Japan)
Carboguard 891 VOC PDS Spanish (Mexico)
Carboguard 891 VOC PDS English (Middleeast)
Carboguard 891 VOC PDS English (Southafrica)
Carboguard 891 VOC PDS English (Turkey)
Carboguard 891 VOC PDS Turkish (Turkey)

Features & Benefits

  • NSF/ANSI godkjent for drikkevannstanker*
  • Tilfresstiller FDA krav ihht. 21 CFR 175.300 for direkte kontakt med matvarer
  • Meget høyt tørrstoffinnhold; lav VOC og HAPs
  • Resistent for avionisert vann opp til 66°C
  • Tilfresstiller VOC krav for South Coast; <100 g/l VOC
  • God kjemikalieresistens
  • Utmerket resistens mot termisk sjokk
  • God mekanisk slitestyrke