Products

Polyclad 952

Polyclad 952 flowliner er et epoksybelegg til bruk i rørledninger for transport av tørr naturgass. Gir en glatt innvendig overflate som bidrar til økt gjennomstrømmingshastighet og reduserer energikostnadene ved transport av naturgass. Gir korrosjonsbeskyttelse av rørene under lagring. Tilfredsstiller alle APIRP 5L2 krav for gassrørledninger.

Product Type
Product Family
Applications
File Name Language Download
Polyclad 952 PDS Norwegian (Bokmål)
Polyclad 952 PDS English (Australia)
Polyclad 952 PDS English (China)
Polyclad 952 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Polyclad 952 PDS English (Colombia)
Polyclad 952 PDS English (Europe)
Polyclad 952 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Polyclad 952 PDS Italian (Europe)
Polyclad 952 PDS English (India)
Polyclad 952 PDS English (Japan)
Polyclad 952 PDS Japanese (Japan)
Polyclad 952 PDS English (Middleeast)
Polyclad 952 PDS English (Southafrica)
Polyclad 952 PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Forbedrer gjennomstrømmingshastigheten i gassrørledninger
  • Utmerket flyt og glatt overflate
  • Ett-strøks påføring
  • Hard, glatt, blank overflate
  • Utmerket slitestyrke
  • Tilfredsstiller alle API RP 5L2 kriterier
  • Gir korrosjonsbeskyttelse under lagring