Products

Carbozinc 11 FC

Korrosjonshindrende primer som beskytter stål galvanisk i de tøffeste omgivelser. Carbozinc 11 serien har i mer enn fem tiår vært industristandarden for høykvalitets uorganisk sinkbeskyttelse over hele verden. Carbozinc 11 FC er en formulering med raskere herdetid som tillater kortere overmalingstider der dette er ønskelig.

File Name Language Download
Carbozinc 11 FC PDS Norwegian (Bokmål)
Carbozinc 11 FC PDS English (US)
Carbozinc 11 FC PDS English (Canada)
Carbozinc 11 FC PDS English (China)
Carbozinc 11 FC PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carbozinc 11 FC PDS English (Colombia)
Carbozinc 11 FC PDS English (Europe)
Carbozinc 11 FC PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carbozinc 11 FC PDS Italian (Europe)
Carbozinc 11 FC PDS English (India)
Carbozinc 11 FC PDS English (Japan)
Carbozinc 11 FC PDS Japanese (Japan)
Carbozinc 11 FC PDS English (Mexico)
Carbozinc 11 FC PDS English (Middleeast)
Carbozinc 11 FC PDS English (Southafrica)
Carbozinc 11 FC PDS English (Turkey)
Carbozinc 11 FC PDS Turkish (Turkey)

Features & Benefits

  • Møter kravene til Class B slip co-efficient og kryptesting for bruk på sammenkoblede overflater
  • Herder hurtig. Håndteringstørr etter 30 minutter ved 24°C og 60% RH
  • Kan overmales etter 4-5 timer ved 24°C og minimum 60 % RH
  • Høyt sinkinnhold
  • Tolerant for krakelering (”mudcracking”) opptil 150 µm
  • Glatt og jevn overflate reduserer toppstrøk bobling
  • Tilfredsstiller FDA krav i grå farge
  • Meget god motstand mot salting
  • Kan påføres med standard høytrykk og konvensjonell sprøyting
  • Tilfredstiller VOC krav for enkelte områder