Products

Phenoline 353

Phenoline 353 er en høyt kryssbundet epoksy coating med meget høy kjemikalieresistens og stort bruksområde. En unik kombinasjon av bindemidler gjør at den tåler eksponering i mange aggressive kjemikalier som etanol, bensin/bensinblandinger, biodiesel, brenseloljer og andre . Kan benyttes både i surt og basisk miljø ved høye temperaturer. Typiske bruksområder er terminaler, raffinerier, petrokjemisk industri, vannrenseanlegg, tankvogner or mange andre.

File Name Language Download
Phenoline 353 PDS Norwegian (Bokmål)
Phenoline 353 PDS English (US)
Phenoline 353 PDS English (Canada)
Phenoline 353 PDS English (China)
Phenoline 353 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Phenoline 353 PDS Spanish (Colombia)
Phenoline 353 PDS English (Colombia)
Phenoline 353 PDS English (Europe)
Phenoline 353 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Phenoline 353 PDS Italian (Europe)
Phenoline 353 PDS English (India)
Phenoline 353 PDS English (Japan)
Phenoline 353 PDS Japanese (Japan)
Phenoline 353 PDS Spanish (Mexico)
Phenoline 353 PDS English (Middleeast)
Phenoline 353 PDS English (Southafrica)
Phenoline 353 PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Utmerket all-round kjemikalieresistens
  • Tett og hard, høyt kryssbundet film
  • Slagfast og tøff film
  • Velegnet for eksponering i hydrokarboner
  • Kan leveres i lavtemperatur herdende versjon