Products

Carboguard 690

Overflatetolerant epoksy med utmerket resistens for eksponering i vann og avløpsvann. Malingen er overflatetolerant ved påføring, herder hurtig og kan benyttes ved lave temperaturer. Benyttes på strukturstål, rør, tankanlegg og utstyr eksponert i industri og marine miljøer. Kan også benyttes for neddykket eksponering i saltvann, prosessvann (ikke drikkevann), og for vannrenseanlegg. Utmerket for påføring under isolasjon på rør med temperatur opptil 150°C.

Product Type
Product Family
Applications
Markets
File Name Language Download
Carboguard 690 PDS Norwegian (Bokmål)
Carboguard 690 PDS English (US)
Carboguard 690 PDS Spanish (Argentina)
Carboguard 690 PDS English (Canada)
Carboguard 690 PDS French (Canada)
Carboguard 690 PDS English (China)
Carboguard 690 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carboguard 690 PDS English (Colombia)
Carboguard 690 PDS English (Europe)
Carboguard 690 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carboguard 690 PDS Italian (Europe)
Carboguard 690 PDS French (Europe)
Carboguard 690 PDS English (India)
Carboguard 690 PDS English (Japan)
Carboguard 690 PDS Japanese (Japan)
Carboguard 690 PDS Spanish (Mexico)
Carboguard 690 PDS English (Middleeast)
Carboguard 690 PDS English (Southafrica)
Carboguard 690 PDS English (Turkey)
Carboguard 690 PDS Turkish (Turkey)

Features & Benefits

  • Høyt tørrstoffinnhold, lav VOC
  • Kan påføres i opptil 400 µm tørrfilmtykkelse
  • Herder ved lave temperaturer ned til -6,7°C
  • Utmerket fuktighetstoleranse under påføring
  • Hurtigherdende
  • Kan benyttes på USD inspiserte anlegg