Products

Carboguard 893 SG (LT)

Korrosjonshindrende epoksymaling med stort bruksområde som primer, mellomstrøk og selvprimende toppstrøk på stål og sinkprimere. Kan overmales med seg selv eller en lang rekke høykvalitets toppstrøk. Produktet er overflatetolerant og herder ned til + 1,7 °C (LT versjon – se eget datablad).

File Name Language Download
Carboguard 893 SG (LT) PDS Norwegian (Bokmål)
Carboguard 893 SG LT PDS English (US)
Carboguard 893 SG LT PDS English (Canada)
Carboguard 893 SG LT PDS French (Canada)
Carboguard 893 SG LT PDS English (China)
Carboguard 893 SG (LT) PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carboguard 893 SG LT PDS English (Colombia)
Carboguard 893 SG LT PDS English (Europe)
Carboguard 893 SG (LT) PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carboguard 893 SG (LT) PDS Italian (Europe)
Carboguard 893 SG LT PDS English (India)
Carboguard 893 SG LT PDS English (Japan)
Carboguard 893 SG LT PDS Japanese (Japan)
Carboguard 893 SG LT PDS Spanish (Mexico)
Carboguard 893 SG LT PDS English (Middleeast)
Carboguard 893 SG LT PDS English (Southafrica)
Carboguard 893 SG LT PDS English (Turkey)
Carboguard 893 SG LT PDS Turkish (Turkey)

Features & Benefits

  • Klar til påføring rett etter blanding; ingen induksjonstid eller tynning er nødvendig
  • Økonomisk og brukervennlig produkt
  • Kan leveres i de fleste farger
  • Attraktiv glans og overflate for utvendige tanker
  • Benyttes som primer, mellomstrøk og toppstrøk
  • Kan påføres over mekanisk rengjort underlag
  • Tilfredsstiller gjeldende VOC krav ihht. AIM