Products

Carboguard 893 SG MIO

Korrosjonshindrende epoksymaling med stort bruksområde som primer og mellomstrøk på stål, over andre epoksymalinger eller uorganiske sinkprimere. Kan overmales med en lang rekke høykvalitets toppstrøk. Produktet er overflatetolerant og kan leveres i versjon som herder ned til 1,7°C/35°F. (LT herder)

File Name Language Download
Carboguard 893 SG MIO PDS Norwegian (Bokmål)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (US)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (Canada)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (China)
Carboguard 893 SG MIO PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (Colombia)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (Europe)
Carboguard 893 SG MIO PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carboguard 893 SG MIO PDS Italian (Europe)
Carboguard 893 SG MIO PDS German (Europe)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (India)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (Japan)
Carboguard 893 SG MIO PDS Japanese (Japan)
Carboguard 893 SG MIO PDS Spanish (Mexico)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (Middleeast)
Carboguard 893 SG MIO PDS English (Southafrica)

Features & Benefits

  • Klar til påføring rett etter blanding; ingen induksjonstid eller tynning er nødvendig
  • Økonomisk og brukervennlig
  • Kan benyttes som primer og mellomstrøk
  • Kan påføres over mekanisk rengjort underlag
  • Jernglimmer (MiO) tilsettes for økt barriereeffekt og korrosjonsbeskyttelse. MiO leveres separat.
  • Kan leveres med lavtemperatur herder; LT Part B.
  • Tilfredsstiller gjeldende VOC krav ihht. AIM