Products

Carboguard 893 SG

Korrosjonshindrende epoksy maling med stort bruksområde som primer, mellomstrøk og selvprimende toppstrøk på stål og sinkprimere. Kan overmales med seg selv eller en lang rekke høykvalitets toppstrøk. Produktet er overflatetolerant og kan leveres i versjon som herder ned til +1,7 °C (LT versjon – se eget datablad).

File Name Language Download
Carboguard 893 SG PDS Norwegian (Bokmål)
Carboguard 893 SG PDS English (US)
Carboguard 893 SG PDS Spanish (Argentina)
Carboguard 893 SG PDS English (Australia)
Carboguard 893 SG PDS French (Canada)
Carboguard 893 SG PDS English (Canada)
Carboguard 893 SG PDS English (China)
Carboguard 893 SG PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carboguard 893 SG PDS Spanish (Colombia)
Carboguard 893 SG PDS English (Colombia)
Carboguard 893 SG PDS English (Europe)
Carboguard 893 SG PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carboguard 893 SG PDS Dutch (Europe)
Carboguard 893 SG PDS Spanish (Europe)
Carboguard 893 SG PDS Italian (Europe)
Carboguard 893 SG PDS French (Europe)
Carboguard 893 SG PDS German (Europe)
Carboguard 893 SG PDS English (India)
Carboguard 893 SG PDS English (Japan)
Carboguard 893 SG PDS Japanese (Japan)
Carboguard 893 SG PDS Spanish (Mexico)
Carboguard 893 SG PDS English (Middleeast)
Carboguard 893 SG PDS English (Southafrica)
Carboguard 893 SG PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Klar til påføring rett etter blanding; ingen induksjonstid eller tynning er nødvendig
  • Økonomisk og brukervennlig produkt
  • Kan leveres i de fleste farger
  • Attraktiv glans og overflate for utvendige tanker
  • Benyttes som primer, mellomstrøk og toppstrøk
  • Kan påføres over mekanisk rengjort underlag
  • Kan leveres med lavtemperatur herder; LT Part B.
  • Tilfredsstiller gjeldende VOC krav ihht. AIM