Products

Phenoline 1205

Glassflak fylt, høyt kryssbundet coating med utmerket resistens mot en lang rekke aggressive kjemikalier. Glassflak forsterkning gir høyere slitestyrke, tetthet og intern filmstyrke. 1205 har meget god resistens mot syrer. Utmerket som belegg i tanker og rør eksponert for varmt vann og mekanisk slitasje.

File Name Language Download
Phenoline 1205 PDS Norwegian (Bokmål)
Phenoline 1205 PDS English (US)
Phenoline 1205 PDS Spanish (Argentina)
Phenoline 1205 PDS English (Australia)
Phenoline 1205 PDS English (Canada)
Phenoline 1205 PDS English (China)
Phenoline 1205 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Phenoline 1205 PDS English (Colombia)
Phenoline 1205 PDS English (Europe)
Phenoline 1205 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Phenoline 1205 PDS Dutch (Europe)
Phenoline 1205 PDS Italian (Europe)
Phenoline 1205 PDS German (Europe)
Phenoline 1205 PDS English (India)
Phenoline 1205 PDS English (Japan)
Phenoline 1205 PDS Japanese (Japan)
Phenoline 1205 PDS Spanish (Mexico)
Phenoline 1205 PDS English (Middleeast)
Phenoline 1205 PDS English (Southafrica)
Phenoline 1205 PDS Turkish (Turkey)
Phenoline 1205 PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Utmerket resistens mot syrer, lut, etanol, bensin, jet fuel og løsemidler
  • Utmerket slitestyrke
  • Utmerket toleranse for termiske sjokk (-18 til 149°C)
  • Tilfredsstiller gjeldende AIM krav til VOC innhold
  • Utmerket resistens for avionisert eller demineralisert vann opptil 95°C
  • Utmerket resistens for råolje opptil 121°C
  • Utmerket for lagring og transport av råolje ved temperaturer opptil 121°C