• KONTAKT

Thermaline Heat Shield


Ekstremt holdbart produkt for bruk i varm, kryogen og syklisk eksponering. Thermaline Heat Shield inneholder en unik blanding av plateformede forsterkende pigmenter innbakt i en sterk polymermatrise. Resultatet er en film som gir utmerket barrierebeskyttelse i korrosive miljøer ved høye temperaturer. Malingen er ideell for rørsystemer, tanker og utstyr som opererer fra kryogeniske betingelser opptil 650°C. Malingen er spesielt egnet for å forhindre korrosjon under isolert utstyr/rørsystem på både karbonstål og rustfritt stål. Dette armerte produktet er overlegent enkelt å håndtere i malerverkstedet sammenlignet med standard silikonmalinger (se Herdetider). Anbefalt for CS-6 og SS-5 systemer i NACE SP0198 Standard Practice for coatings to control corrosion under insulation (CUI).


File Name Language Download
Thermaline Heat Shield PDS Norwegian (Bokmål)

Thermaline Heat Shield PDS English (Australia)

Thermaline Heat Shield PDS English (Canada)

Thermaline Heat Shield PDS French (Canada)

Thermaline Heat Shield PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)

Thermaline Heat Shield PDS English (China)

Thermaline Heat Shield PDS English (Colombia)

Thermaline Heat Shield PDS Spanish (Colombia)

Thermaline Heat Shield PDS English (Europe)

Thermaline Heat Shield PDS Norwegian Bokmål (Europe)

Thermaline Heat Shield PDS Italian (Europe)

Thermaline Heat Shield PDS English (India)

Thermaline Heat Shield PDS Japanese (Japan)

Thermaline Heat Shield PDS English (Japan)

Thermaline Heat Shield PDS Spanish (Mexico)

Thermaline Heat Shield PDS English (Middleeast)

Thermaline Heat Shield PDS English (Southafrica)

Thermaline Heat Shield PDS English (Turkey)

File Name Language Download
Thermaline Heat Shield SDS Part A Norwegian (Bokmål)

Thermaline Heat Shield SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Unik forsterket, men samtidig fleksibel polymerfilm
  • Kan benyttes for temperaturer fra kryogen og opptil 650 °C
  • Er håndteringstørr uten å måtte varmeherdes, se herdetider
  • Glimrende barriereegenskaper
  • Beskytter stål mot våte termiske sykluser
  • Beskytter stål i våte termiske sykluser
  • Gir korrosjonsbeskyttelse selv når produktet er herdet ved romtemperatur
  • Selvprimende eller kan benyttes over Carbozinc 11 når det ikke skal isoleres
  • Beskytter rustfritt stål fra klorider og påfølgende korrosjon
  • Veldig korte overmalingsintervaller.