Products

Thermaline Heat Shield

Dette er en ekstrem ytelsescoating for bruk i varm, kryogen og syklisk eksponering. Thermaline Heat Shield inneholder en unik blanding av plateformede forsterkende pigmenter innbakt i en sterk polymermatrise. Resultatet er en film som gir utmerket barrierebeskyttelse i korrosive miljøer ved høye temperaturer. Malingen er ideell for rørsystemer, tanker og utstyr som opererer fra kryogeniske betingelser opptil 650°C. Malingen er spesielt egnet for å forhindre korrosjon under isolert utstyr/rørsystem på både karbonstål og rustfritt stål. Denne forsterkede coatingen er overlegent enkelt å håndtere i malerverkstedet sammenlignet med standard silikonmalinger (se herdetider). Anbefalt for CS-6 og SS-5 systemer i NACE SP0198 Standard Practice for coatings to control corrosion under insulation (CUI).

File Name Language Download
Thermaline Heat Shield PDS Norwegian (Bokmål)
Thermaline Heat Shield PDS English (US)
Thermaline Heat Shield PDS Spanish (Argentina)
Thermaline Heat Shield PDS English (Australia)
Thermaline Heat Shield PDS French (Canada)
Thermaline Heat Shield PDS English (Canada)
Thermaline Heat Shield PDS English (China)
Thermaline Heat Shield PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Thermaline Heat Shield PDS English (Colombia)
Thermaline Heat Shield PDS Spanish (Colombia)
Thermaline Heat Shield PDS English (Europe)
Thermaline Heat Shield PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Thermaline Heat Shield PDS Dutch (Europe)
Thermaline Heat Shield PDS Italian (Europe)
Thermaline Heat Shield PDS French (Europe)
Thermaline Heat Shield PDS German (Europe)
Thermaline Heat Shield PDS English (India)
Thermaline Heat Shield PDS English (Japan)
Thermaline Heat Shield PDS Japanese (Japan)
Thermaline Heat Shield PDS Spanish (Mexico)
Thermaline Heat Shield PDS English (Middleeast)
Thermaline Heat Shield PDS English (Southafrica)
Thermaline Heat Shield PDS English (Turkey)
Thermaline Heat Shield PDS Turkish (Turkey)
File Name Language Download
Thermaline Heat Shield SDS Part A Norwegian (Bokmål)
Thermaline Heat Shield SDS Part B Norwegian (Bokmål)
File Name Language Download
Thermaline Heat Shield Application Guide Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

  • Unik forsterket, men samtidig fleksibel polymerfilm
  • Kan benyttes for temperaturer fra kryogen og opptil 650 °C
  • Er håndteringstørr uten å måtte varmeherdes (se herdetider)
  • Glimrende barriereegenskaper
  • Beskytter stål mot våte termiske sykluser
  • Kan brukes både til påføring i malingshaller som ute i felt
  • Gir korrosjonsbeskyttelse selv når produktet er herdet ved romtemperatur
  • Selvprimende eller kan benyttes over Carbozinc 11 når det ikke skal isoleres
  • Beskytter rustfritt stål fra klorider og spenningskorrosjon (stress corrosion cracking)
  • Veldig korte overmalingsintervaller