• KONTAKT

Carbozinc 11 HS


Description

Ultralavt VOC medlem av Carbozinc familien. Carbozinc 11 HS kombinerer de unike korrosjonsbeskyttende egenskapene med en ultralav VOC formulering som tilfredsstiller noen av de strengeste VOC krav.


File Name Language Download
Carbozinc 11 HS PDS Norwegian (Bokmål)

Carbozinc 11 HS PDS English (Argentina)

Carbozinc 11 HS PDS English (Canada)

Carbozinc 11 HS PDS French (Canada)

Carbozinc 11 HS PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)

Carbozinc 11 HS PDS English (China)

Carbozinc 11 HS PDS English (Colombia)

Carbozinc 11 HS PDS English (Europe)

Carbozinc 11 HS PDS Norwegian (Bokmål) (Europe)

Carbozinc 11 HS PDS Italian (Europe)

Carbozinc 11 HS PDS English (India)

Carbozinc 11 HS PDS Japanese (Japan)

Carbozinc 11 HS PDS English (Japan)

Carbozinc 11 HS PDS Spanish (Mexico)

Carbozinc 11 HS PDS English (Middleeast)

Carbozinc 11 HS PDS English (Southafrica)

Carbozinc 11 HS PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Møter kravene til Class B slip co-efficient og kryptesting for bruk på sammenkoblede overflater
  • Herder ved lave temperaturer ned til -9°C
  • Høyt sinkinnhold
  • Meget god motstand mot salting
  • Kan påføres med standard høytrykk og konvensjonell sprøyting
  • Utmerket som tankcoating for lagring av løsemidler (Kun i grønn farge)
  • Kan benyttes som sveisbar konstruksjonsprimer
  • Har langtids korrosjonshindrende egenskaper
  • Ultralavt VOC innhold for løsemiddelbasert uorganisk sink