Products

Carboweld 11

Fullt sveisbar uorganisk sinkprimer som kun benyttes som shopprimer.

File Name Language Download
Carboweld 11 PDS Norwegian (Bokmål)
Carboweld 11 PDS English (US)
Carboweld 11 PDS Spanish (Argentina)
Carboweld 11 PDS English (Australia)
Carboweld 11 PDS English (Canada)
Carboweld 11 PDS English (China)
Carboweld 11 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carboweld 11 PDS English (Colombia)
Carboweld 11 PDS English (Europe)
Carboweld 11 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carboweld 11 PDS Italian (Europe)
Carboweld 11 PDS German (Europe)
Carboweld 11 PDS English (India)
Carboweld 11 PDS English (Japan)
Carboweld 11 PDS Japanese (Japan)
Carboweld 11 PDS Spanish (Mexico)
Carboweld 11 PDS English (Middleeast)
Carboweld 11 PDS English (Southafrica)
Carboweld 11 PDS English (Turkey)
Carboweld 11 PDS Turkish (Turkey)

Features & Benefits

  • Carboweld 11 er en fullt sveisbar shopprimer som beskytter stålet galvanisk i mer enn 12 måneder ved normale forhold.
  • Designet for å beskytte stålet under byggefasen av prosjekter ved normale forhold.
  • Kan overmales for ekstra langvarig beskyttelse i atmosfæriske eksponeringer.
  • Malingen har ingen negativ innvirkning på sveisens styrke og egenskaper forøvrig. Tørker raskt og er lett å påføre.