Products

Carbozinc 11 WB

Carbozinc 11 WB er en vannbasert, uorganisk sinkrik primer som beskytter stål galvanisk og hindrer underrusting. Møter VOC krav og gir langvarig korrosjonsbeskyttelse på linje med andre sinkrike silikatmalinger. Kan benyttes som primer under en rekke forskjellige typer toppstrøk.

File Name Language Download
Carbozinc 11 WB PDS Norwegian (Bokmål)
Carbozinc 11 WB PDS English (US)
Carbozinc 11 WB PDS English (Australia)
Carbozinc 11 WB PDS English (Canada)
Carbozinc 11 WB PDS English (China)
Carbozinc 11 WB PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Carbozinc 11 WB PDS English (Colombia)
Carbozinc 11 WB PDS English (Europe)
Carbozinc 11 WB PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Carbozinc 11 WB PDS Italian (Europe)
Carbozinc 11 WB PDS English (India)
Carbozinc 11 WB PDS English (Japan)
Carbozinc 11 WB PDS Japanese (Japan)
Carbozinc 11 WB PDS Spanish (Mexico)
Carbozinc 11 WB PDS English (Middleeast)
Carbozinc 11 WB PDS English (Southafrica)
Carbozinc 11 WB PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Utmerket korrosjonsbeskyttelse
  • Høyt sinkinnhold
  • Null VOC
  • God motstand mot salting
  • Herder raskt, kort håndteringstid
  • Sveisbar versjon tilgjengelig; Carboweld 11 WB
  • Utmerkede påføringsegenskaper (mindre tetting av utstyr og sprøytedyser)
  • Møter kravene til Class B slip co-efficient og kryptesting for bruk på sammenkoblede overflater