• KONTAKT

Carbomastic 15 FC


Description

Aluminiumspigmentert mastic med høyt tørrstoffinnhold som har bevist sin enestående kvalitet gjennom langtids bruk. Carbomastic 15 var det første mastic produktet i en rekke industrielle markeder og er fremdeles i dag et produkt som gir uovertruffen barriere- og korrosjonsbeskyttelse over gamle malinger og rustet stål forbehandlet til St 2 eller St 3.


File Name Language Download
Carbomastic 15 FC PDS Norwegian (Bokmål)

Carbomastic 15 FC PDS English (Argentina)

Carbomastic 15 FC PDS English (Canada)

Carbomastic 15 FC PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)

Carbomastic 15 FC PDS English (China)

Carbomastic 15 FC PDS English (Colombia)

Carbomastic 15 FC PDS English (Europe)

Carbomastic 15 FC PDS Norwegian (Bokmål) (Europe)

Carbomastic 15 FC PDS Italian (Europe)

Carbomastic 15 FC PDS English (India)

Carbomastic 15 FC PDS Japanese (Japan)

Carbomastic 15 FC PDS English (Japan)

Carbomastic 15 FC PDS Spanish (Mexico)

Carbomastic 15 FC PDS English (Middleeast)

Carbomastic 15 FC PDS English (Southafrica)

Carbomastic 15 FC PDS English (Turkey)

Features & Benefits

  • Gir utmerket beskyttelse over minimalt forbehandlet stål.
  • Kan benyttes over de fleste gamle malinger som har god vedheft til underlaget
  • Utmerket for oppflekking av sinkrike primere og galvaniserte flater ved arbeid ute i felten.
  • Unik formulering med flakformede aluminiumspigmenter gir eksepsjonelt god barrierebeskyttelse
  • Kan påføres ned til 2°C med herder CM 15 FC
  • Egnet for bruk under isolasjon og på varme overflater med driftstemperatur opptil 150°C
  • Tilfredsstiller gjeldende VOC krav ihht. AIM