Products

Pyrocrete 241 HD

Sementbasert brannbeskyttelse med ekstra høy tetthet, 1,121 kg/m³. Beskytter både mot cellulose- og hydrokarbonbranner og kan også benyttes for å oppgradere brannbeskyttelse av eksisterende betong. Anbefalte bruksområder inkluderer raffinerier, petrokjemisk industri, farmasøytisk industri, papirfabrikker, offshore oljeplattformer, kjernekraft og konvensjonell energi, fabrikker, lager, institusjoner og biomedisinske anlegg.

File Name Language Download
Pyrocrete 241 HD PDS Norwegian (Bokmål)
Pyrocrete 241 HD PDS English (US)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Canada)
Pyrocrete 241 HD PDS English (China)
Pyrocrete 241 HD PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Colombia)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Europe)
Pyrocrete 241 HD PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Pyrocrete 241 HD PDS English (India)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Japan)
Pyrocrete 241 HD PDS Japanese (Japan)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Mexico)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Middleeast)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Southafrica)
Pyrocrete 241 HD PDS English (Turkey)

Features & Benefits

 • Meget sterk formulering med ekstra høy tetthet.
 • Markedest sterkeste og mest holdbare
 • UL 1709 hydrokarbonbrann klassifisert opptil 4 timer
 • ISO 22899-1 jet brann klassifisert opptil 2 timer
 • Kryogen beskyttelse mot LNG spill og neddykket eksponering
 • Tåler eksplosjonstrykk opp mot 3 bar overtrykk.
 • Tåler eksponering mot vanntrykk fra vannslanger.
 • Tolerant for en rekke tøffe klima.
 • Lav tetthet – en femtedel av vekten for vanlig betong for likeverdig brannbeskyttelse.
 • Ideell for påføring i prefabrikasjon eller på monteringssted.
 • Enkel påføring med sparkelspade eller lignende.
 • Ikke brennbar – både under og etter påføring.
 • Fri for klorider og sulfider – ingen spesiell grunning kreves.
 • Brekker ikke opp – høy slagstyrke