Products

Pyrocrete 241

Pyrocrete 241 er et sementbasert brannbeskyttende produkt som gir beskyttelse mot både hydrokarbon- og cellulosebrann for bærende stålkonstruksjoner. Kan også benyttes for å oppgradere brannbeskyttelsen til eksisterende betong. Anbefale bruksområder inkluderer petrokjemisk industri, farmasøytisk industri, fabrikker og varehus med mer.

File Name Language Download
Pyrocrete 241 PDS Norwegian (Bokmål)
Pyrocrete 241 PDS English (US)
Pyrocrete 241 PDS Spanish (Argentina)
Pyrocrete 241 PDS English (Australia)
Pyrocrete 241 PDS English (Canada)
Pyrocrete 241 PDS French (Canada)
Pyrocrete 241 PDS English (China)
Pyrocrete 241 PDS Chinese (Simplified) Legacy (China)
Pyrocrete 241 PDS English (Colombia)
Pyrocrete 241 PDS English (Europe)
Pyrocrete 241 PDS Norwegian Bokmål (Europe)
Pyrocrete 241 PDS Dutch (Europe)
Pyrocrete 241 PDS German (Europe)
Pyrocrete 241 PDS English (India)
Pyrocrete 241 PDS English (Japan)
Pyrocrete 241 PDS Japanese (Japan)
Pyrocrete 241 PDS English (Middleeast)
Pyrocrete 241 PDS English (Southafrica)
Pyrocrete 241 PDS English (Turkey)
File Name Language Download
Pyrocrete 241 SDS Norwegian (Bokmål)

Features & Benefits

 • Har vært benyttet i mer enn 35 år i prosjekter over hele verden.
 • Robust i utfordrende k lima.
 • UL 1709 for hydrokarbonbrann opp til 4 timer.
 • BS476 hydrokarbonbrann opp til 4 timer.
 • ISO 22899-1 Jetbrann opp til 2 timer.
 • ASTM E119 Cellulosebrann opp til 4 timer.
 • Kryogenisk beskyttelse mot LNG søl og neddykking.
 • Motstår eksplosjonstrykk opp mot 3 bar overtrykk.
 • Motstår eksponering mot vanntrykk fra vannslanger.
 • Tolerant for en rekke utfordrende klima.
 • Lav tetthet – en femtedel av vekten for vanlig betong med likeverdig brannbeskyttelse.
 • Ideell for påføring i prefabrikasjon eller på monteringssted.
 • Enkel påføring med sparkelspade eller lignende.
 • Ikke brennbar – både under og etter påføring
 • Fri for klorider og sulfider – ingen spesiell etterbehandling kreves.
 • Asbestfri