• KONTAKT

Phenoline 385


Description

Avansert epoksy tankbelegg anbefalt for en rekke petroleumsprodukter inkludert 82°C råolje, demineralisert vann 65°C, råolje/vann blandinger, alkoholblandet bensin, etanol, brenselolje, flybensin, biodiesel og bensin. Også velegnet for vanneksponering. Produktet er ”selv-primende” og påføres normalt i to strøk. Også egnet for eksponering i våte/flytende matvarer og tilfredsstiller kravene i FDA 21CFR 175.300 for direkte kontakt med matvarer.


Technical Information
File Name Language Download
Phenoline 385 PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Phenoline 385 SDS Part A Norwegian (Bokmål)

Download

Phenoline 385 SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Download

Phenoline 385 PDS English (Argentina)

Download

Phenoline 385 PDS English (Canada)

Download

Phenoline 385 PDS Chinese (China)

Download

Phenoline 385 PDS English (China)

Download

Phenoline 385 PDS English (Colombia)

Download

Phenoline 385 PDS English (Europe)

Download

Phenoline 385 PDS Italian (Europe)

Download

Phenoline 385 PDS Norwegian (Europe)

Download

Phenoline 385 PDS English (India)

Download

Phenoline 385 PDS English (Japan)

Download

Phenoline 385 PDS Japanese (Japan)

Download

Phenoline 385 PDS Spanish (Mexico)

Download

Phenoline 385 PDS English (Mexico)

Download

Phenoline 385 PDS English (Middleeast)

Download

Phenoline 385 PDS English (Southafrica)

Download

Phenoline 385 PDS English (Turkey)

Download

Phenoline 385 PDS Turkish (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • Høyt tørrstoff; lav VOC formulering
  • Tilfredsstiller alle AIM krav til VOC
  • Utmerket for råolje lagring
  • Utmerket resistens for petroleums-produkter
  • Utmerket mot mekanisk slitasje
  • Utmerket mot termisk sjokk