• KONTAKT

Carbozinc 858


Description

Carbozinc 858 er en organisk sink epoksy primer med høyt tørrstoff for beskyttelse av stålkonstruksjoner i salt og aggressiv atmosfære. Beskytter stål galvanisk. Malingen er lett å påføre, og gir en hard og sterk film. Kan påføres ned til + 2°C.


Technical Information
File Name Language Download
Carbozinc 858 PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Carbozinc 858 SDS Part A Norwegian (Bokmål)

Download

Carbozinc 858 SDS Part B Norwegian (Bokmål)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Argentina)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Canada)

Download

Carbozinc 858 PDS Chinese (China)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (China)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Colombia)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Europe)

Download

Carbozinc 858 PDS Norwegian (Europe)

Download

Carbozinc 858 PDS Dutch (Europe)

Download

Carbozinc 858 PDS Spanish (Europe)

Download

Carbozinc 858 PDS Italian (Europe)

Download

Carbozinc 858 PDS German (Europe)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (India)

Download

Carbozinc 858 PDS Japanese (Japan)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Japan)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Mexico)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Middleeast)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Southafrica)

Download

Carbozinc 858 (3K) PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • En utmerket primer som benyttes på nytt stål eller til vedlikehold. Benyttes innen industri,
  • petrokjemi, offshore, prosess eller annen tung industri med aggressiv atmosfære når overmalt med
  • egnet toppstrøk.