• KONTAKT

Plasite 9060 LT


Description

Plasite 9060 LT er en avansert tankmaling som kan påføres og herder ned til 2°C med resistens mot kaustisk, syrer, løsemidler og etanol. Kombinasjonen av høy kjemikalieresistens og lav herdetemperatur gjør dette til et fleksibelt og anvendelig produkt. Kun for industrielt og profesjonelt bruk.


Technical Information
File Name Language Download
Plasite 9060 LT PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Argentina)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Australia)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Canada)

Download

Plasite 9060 LT PDS Chinese (China)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (China)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Colombia)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Europe)

Download

Plasite 9060 LT PDS Norwegian (Europe)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (India)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Japan)

Download

Plasite 9060 LT PDS Japanese (Japan)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Mexico)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Middleeast)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Southafrica)

Download

Plasite 9060 LT PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • Utmerket allround kjemikalieresistens
  • Tett, høyt kryssbundet film gir overlegen barrierebeskyttelse
  • Overlegen resistens i neddykket eksponering
  • Utmerket slitestyrke og hardhet
  • Velegnet for hydrokarbon eksponering
  • Formulert for bruk i mange typer eksponering slik som avløpsvann, kjemikalie- og drivstofflagring, våtgass rørledninger, tankvogner og skipstanker
  • Bis A fri
  • Herder ned til 2°C