• KONTAKT

Plasite 4301 HT


Description

Avansert glassflak forsterket belegg for bruk på stål og betong utsatt for ekstrem kjemisk eksponering. Plasite 4301 HT er resistent mot en lang rekke aggressive kjemikalier inkludert organiske og uorganiske syrer, de fleste alkalier og mange løsemidler. Benyttes innvendig i tanker og på stålkonstruksjoner utsatt for sprut og spill av aggressive kjemikalier og damper. Andre typiske bruksområder inkluderer oppsamlingsområder for overflom, gulv i prosessanlegg, rister, brønner og oppsamlingskanaler, scrubbere og sedimenteringstanker.

Product Type
Product Family
Applications

Technical Information
File Name Language Download
Plasite 4301 HT PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Argentina)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Australia)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Canada)

Download

Plasite 4301 HT PDS Chinese (China)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (China)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Colombia)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Europe)

Download

Plasite 4301 HT PDS Norwegian (Europe)

Download

Plasite 4301 HT PDS Italian (Europe)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (India)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Japan)

Download

Plasite 4301 HT PDS Japanese (Japan)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Mexico)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Middleeast)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Southafrica)

Download

Plasite 4301 HT PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • Fremragende resistens mot aggressive kjemikalier
  • Utmerket som tankbelegg med høy kjemikalieresistens
  • Utmerket resistens for sprut og spill på stålkonstruksjoner
  • Glassflak forsterket film
  • Høy strekk- og bøyemotstand
  • Høy filmtykkelse