• KONTAKT

Carboguard 60


Description

Carboguard 60 er en korrosjonsresistent coating med høyt tørrstoffinnhold og stort bruksområde. Den kan benyttes som primer, mellomstrøk, eller selvprimende sistestrøk, på stål eller uorganiske sink primere. Kan overmales med seg selv eller en lang rekke høykvalitet toppstrøk. Produktet har utmerkede fukteegenskaper, og kan benyttes på marginalt forbehandlet underlag. Ideell for bruk til vedlikehold og i verksteder. Kan tilsettes glassflak eller jernglimmer for å øke filmstyrke for tøff marine og industri eksponering. Carboguard 60 kan benyttes som holdingprimer ved innvendig coating av tanker for råolje, fyringsoljer, bensin og vann/avløpsvann opptil 60°C. Kontakt Carboline for nærmere opplysninger om passende tankbelegg eller annen type eksponering.


Technical Information
File Name Language Download
Carboguard 60 PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Carboguard 60 PDS English (Argentina)

Download

Carboguard 60 PDS English (Canada)

Download

Carboguard 60 PDS French (Canada)

Download

Carboguard 60 PDS Chinese (China)

Download

Carboguard 60 PDS English (China)

Download

Carboguard 60 PDS English (Colombia)

Download

Carboguard 60 PDS English (Europe)

Download

Carboguard 60 PDS Norwegian (Europe)

Download

Carboguard 60 PDS Dutch (Europe)

Download

Carboguard 60 PDS Spanish (Europe)

Download

Carboguard 60 PDS Italian (Europe)

Download

Carboguard 60 PDS German (Europe)

Download

Carboguard 60 PDS English (India)

Download

Carboguard 60 PDS Japanese (Japan)

Download

Carboguard 60 PDS English (Japan)

Download

Carboguard 60 PDS English (Mexico)

Download

Carboguard 60 PDS Spanish (Mexico)

Download

Carboguard 60 PDS English (Middleeast)

Download

Carboguard 60 PDS English (Southafrica)

Download

Carboguard 60 PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • Luktsvak og lav VOC
  • Tilgjengelig i de fleste farger
  • Halvblank overflate velegnet for utvendige tanker
  • Benyttes som primer, mellomstrøk og sistestrøk
  • Korte tørke og herdetider
  • Kan påføres over mekanisk rengjort underlag
  • Tilfredsstiller gjeldene VOC krav ihht AIM regler