• KONTAKT

Phenoline 353


Description

Phenoline 353 er en høyt kryssbundet epoksy coating med meget høy kjemikalieresistens og stort bruksområde. En unik kombinasjon av bindemidler gjør at den tåler eksponering i mange aggressive kjemikalier som etanol, bensin/bensinblandinger, biodiesel, brenseloljer og andre . Kan benyttes både i surt og basisk miljø ved høye temperaturer. Typiske bruksområder er terminaler, raffinerier, petrokjemisk industri, vannrenseanlegg, tankvogner or mange andre.


Technical Information
File Name Language Download
Phenoline 353 PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Phenoline 353 PDS English (Argentina)

Download

Phenoline 353 PDS English (Canada)

Download

Phenoline 353 PDS Chinese (China)

Download

Phenoline 353 PDS English (China)

Download

Phenoline 353 PDS English (Colombia)

Download

Phenoline 353 PDS English (Europe)

Download

Phenoline 353 PDS Norwegian (Europe)

Download

Phenoline 353 PDS Italian (Europe)

Download

Phenoline 353 PDS English (India)

Download

Phenoline 353 PDS Japanese (Japan)

Download

Phenoline 353 PDS English (Japan)

Download

Phenoline 353 PDS Spanish (Mexico)

Download

Phenoline 353 PDS English (Mexico)

Download

Phenoline 353 PDS English (Middleeast)

Download

Phenoline 353 PDS English (Southafrica)

Download

Phenoline 353 PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • Utmerket all-round kjemikalieresistens
  • Tett og hard, høyt kryssbundet film
  • Slagfast og tøff film
  • Velegnet for eksponering i hydrokarboner
  • Kan leveres i lavtemperatur herdende versjon