• KONTAKT

Carboguard 893 SG MIO


Description

Korrosjonshindrende epoksymaling med stort bruksområde som primer og mellomstrøk på stål, over andre epoksymalinger eller uorganiske sinkprimere. Kan overmales med en lang rekke høykvalitets toppstrøk. Produktet er overflatetolerant og kan leveres i versjon som herder ned til 1,7°C/35°F. (LT herder)


Technical Information
File Name Language Download
Carboguard 893 SG MIO PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Argentina)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Canada)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS Chinese (China)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (China)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Colombia)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Europe)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS Norwegian (Europe)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS Italian (Europe)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS German (Europe)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (India)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS Japanese (Japan)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Japan)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Mexico)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Middleeast)

Download

Carboguard 893 SG MIO PDS English (Southafrica)

Download

Features & Benefits

  • Klar til påføring rett etter blanding; ingen induksjonstid eller tynning er nødvendig
  • Økonomisk og brukervennlig
  • Kan benyttes som primer og mellomstrøk
  • Kan påføres over mekanisk rengjort underlag
  • Jernglimmer (MiO) tilsettes for økt barriereeffekt og korrosjonsbeskyttelse. MiO leveres separat.
  • Kan leveres med lavtemperatur herder; LT Part B.
  • Tilfredsstiller gjeldende VOC krav ihht. AIM