• KONTAKT

Carboweld 11


Description

Fullt sveisbar uorganisk sinkprimer som kun benyttes som shopprimer.


Technical Information
File Name Language Download
Carboweld 11 PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Carboweld 11 PDS English (Argentina)

Download

Carboweld 11 PDS English (Australia)

Download

Carboweld 11 PDS English (Canada)

Download

Carboweld 11 PDS English (China)

Download

Carboweld 11 PDS Chinese (China)

Download

Carboweld 11 PDS English (Colombia)

Download

Carboweld 11 PDS English (Europe)

Download

Carboweld 11 PDS Norwegian (Europe)

Download

Carboweld 11 PDS Italian (Europe)

Download

Carboweld 11 PDS German (Europe)

Download

Carboweld 11 PDS English (India)

Download

Carboweld 11 PDS Japanese (Japan)

Download

Carboweld 11 PDS English (Japan)

Download

Carboweld 11 PDS Spanish (Mexico)

Download

Carboweld 11 PDS English (Mexico)

Download

Carboweld 11 PDS English (Middleeast)

Download

Carboweld 11 PDS English (Southafrica)

Download

Carboweld 11 PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • Carboweld 11 er en fullt sveisbar shopprimer som beskytter stålet galvanisk i mer enn 12 måneder ved normale forhold.
  • Designet for å beskytte stålet under byggefasen av prosjekter ved normale forhold.
  • Kan overmales for ekstra langvarig beskyttelse i atmosfæriske eksponeringer.
  • Malingen har ingen negativ innvirkning på sveisens styrke og egenskaper forøvrig. Tørker raskt og er lett å påføre.