• KONTAKT

Carbomastic 15 FC


Description

Aluminiumspigmentert mastic med høyt tørrstoffinnhold som har bevist sin enestående kvalitet gjennom langtids bruk. Carbomastic 15 var det første mastic produktet i en rekke industrielle markeder og er fremdeles i dag et produkt som gir uovertruffen barriere- og korrosjonsbeskyttelse over gamle malinger og rustet stål forbehandlet til St 2 eller St 3.


Technical Information
File Name Language Download
Carbomastic 15 FC PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Argentina)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Canada)

Download

Carbomastic 15 FC PDS Chinese (China)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (China)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Colombia)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Europe)

Download

Carbomastic 15 FC PDS Norwegian (Europe)

Download

Carbomastic 15 FC PDS Italian (Europe)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (India)

Download

Carbomastic 15 FC PDS Japanese (Japan)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Japan)

Download

Carbomastic 15 FC PDS Spanish (Mexico)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Mexico)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Middleeast)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Southafrica)

Download

Carbomastic 15 FC PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

  • Gir utmerket beskyttelse over minimalt forbehandlet stål.
  • Kan benyttes over de fleste gamle malinger som har god vedheft til underlaget
  • Utmerket for oppflekking av sinkrike primere og galvaniserte flater ved arbeid ute i felten.
  • Unik formulering med flakformede aluminiumspigmenter gir eksepsjonelt god barrierebeskyttelse
  • Kan påføres ned til 2°C med herder CM 15 FC
  • Egnet for bruk under isolasjon og på varme overflater med driftstemperatur opptil 150°C
  • Tilfredsstiller gjeldende VOC krav ihht. AIM