• KONTAKT

Pyrocrete 241


Description

Pyrocrete 241 er et sementbasert brannbeskyttende produkt som gir beskyttelse mot både hydrokarbon- og cellulosebrann for bærende stålkonstruksjoner. Kan også benyttes for å oppgradere brannbeskyttelsen til eksisterende betong. Anbefale bruksområder inkluderer petrokjemisk industri, farmasøytisk industri, fabrikker og varehus med mer.


Technical Information
File Name Language Download
Pyrocrete 241 PDS Norwegian (Bokmål)

Download

Pyrocrete 241 SDS Norwegian (Bokmål)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Argentina)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Australia)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Canada)

Download

Pyrocrete 241 PDS French (Canada)

Download

Pyrocrete 241 PDS Chinese (China)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (China)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Colombia)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Europe)

Download

Pyrocrete 241 PDS Norwegian (Europe)

Download

Pyrocrete 241 PDS Dutch (Europe)

Download

Pyrocrete 241 PDS German (Europe)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (India)

Download

Pyrocrete 241 PDS Japanese (Japan)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Japan)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Mexico)

Download

Pyrocrete 241 PDS Spanish (Mexico)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Middleeast)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Southafrica)

Download

Pyrocrete 241 PDS English (Turkey)

Download

Features & Benefits

 • Har vært benyttet i mer enn 35 år i prosjekter over hele verden.
 • Robust i utfordrende k lima.
 • UL 1709 for hydrokarbonbrann opp til 4 timer.
 • BS476 hydrokarbonbrann opp til 4 timer.
 • ISO 22899-1 Jetbrann opp til 2 timer.
 • ASTM E119 Cellulosebrann opp til 4 timer.
 • Kryogenisk beskyttelse mot LNG søl og neddykking.
 • Motstår eksplosjonstrykk opp mot 3 bar overtrykk.
 • Motstår eksponering mot vanntrykk fra vannslanger.
 • Tolerant for en rekke utfordrende klima.
 • Lav tetthet – en femtedel av vekten for vanlig betong med likeverdig brannbeskyttelse.
 • Ideell for påføring i prefabrikasjon eller på monteringssted.
 • Enkel påføring med sparkelspade eller lignende.
 • Ikke brennbar – både under og etter påføring
 • Fri for klorider og sulfider – ingen spesiell etterbehandling kreves.
 • Asbestfri